Απόψεις

Ιδιωτικό χρέος, απομόχλευση και κινήματα (Απόφαση 1ης Πανελλαδικής Συνάντησης)

25/10/2015

Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση

Το θέμα της ιδιωτικής υπερχρέωσης είναι πολλαπλό και πολυεπίπεδο διότι η υπερχρέωση δεν είναι η ίδια σε μέγεθος, είδος και κοινωνική ή οικονομική σημασία. Επίσης, το «ιδιωτικό» δεν είναι το ίδιο ως έννοια και ως κοινωνική σημασία. Άλλη βαρύτητα έχει η ιδιωτική περιουσία όταν πρόκειται για την τρίτη κατοικία ενός μεσοαστού και άλλη η σημασία αν το χρέος βαρύνει την επιχείρηση...Τα κινήματα σήμερα και οι τρόποι κοινωνικής παρέμβασης (Συμπεράσματα της 1ης Πανελλαδικής Συνάντησης)

25/10/2015

Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση

Η σημερινή συγκυρία βρίσκει τα κοινωνικά κινήματα όχι απλώς σε μια περίοδο κάμψης, αλλά  σε μια συνολική ήττα που χαρακτηριστικά έχει την απομαζικοποίηση και την κρίση ιεράρχησης και προσανατολισμού. Ακόμα και οι λίγες εστίες αντίστασης που έχουν διασωθεί, δύσκολα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι συσπειρώνουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των πληττόμενων, και  περιγράφουν μια...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21